Keuze uit opvangmogelijkheden

Als u als ouder behoefte heeft aan opvang voor uw kind, dan kan dat op de Bosbeekschool of in de buurt van de Bosbeekschool gerealiseerd worden. Er zijn diverse organisaties waar de Bosbeekschool mee samenwerkt in de naaste omgeving van de Bosbeekschool. Wij werken samen met organisaties op het gebied van:

  • Peuterspeelzaal (PSZ)
  • Kinderdagverblijf (KDV)
  • Voorschoolse opvang (VSO)
  • Tussenschoolse opvang (TSO)
  • Buitenschoolse opvang (BSO)

Tussenschoolse opvang

Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen kinderen tussen de middag op school overblijven van 12:15 tot 13:30 onder begeleiding van gespecialiseerd pedagogisch medewerkers van Partou Kinderopvang. De kinderen brengen hun eigen eten mee. Voor of na het eten, dit hangt ervan af in welke klas je kind zit, spelen de kinderen nog even lekker buiten tot de school weer begint. De tussenschoolse opvang wordt georganiseerd en gecoördineerd door Partou kinderopvang. U kunt een contract afsluiten bij Partou voor het gehele schooljaar. De kosten voor het schooljaar 2023-2024 zijn als volgt opgebouwd:

Prijs per maand, schooljaar 2023-2024

1 dag per week € 14,55

2 dagen per week € 29,10

3 dagen per week € 43,65

Losse of extra dag € 4,58

Wat wij doen bij de tussenschoolse opvang

Kinderen die gebruik maken van de TSO op maandag, dinsdag en/of donderdag eten en drinken in de groep of in het TSO-lokaal onder begeleiding van gespecialiseerd pedagogisch medewerkers van Partou. Daarna spelen zij onder toezicht buiten of kunnen zij een binnen-activiteit kiezen in het TSO lokaal dat beschikbaar wordt gesteld door de school. Partou en de school zorgen voor voldoende spelmateriaal zodat er voor iedereen wat leuks te doen is.

Buitenschoolse opvang van Partou of Dikke Maatjes

De buitenschoolse opvang voor de 4 tot 8 jarigen vanuit Partou is gehuisvest in de bosbeekschool. De BSO wordt georganiseerd door medewerkers van Partou die ook de TSO op de bosbeekschool verzorgen. Zodra de kinderen er aan toe zijn en er plek is bij BSO Frans Netscherlaan stromen de kinderen door naar de groep voor 6-13 jarigen. Deze kinderen verzamelen na schooltijd op het schoolplein en lopen samen met de BSO-medewerkers naar de BSO aan de Frans Netscherlaan.

Meer informatie over de BSO

Wilt u gebruik maken van de TSO of wil meer informatie? Direct inschrijven kan via partou.nl/tso of door contact met de tso-coördinator via tsobosbeekschool@partou.nl

Wat wij doen bij de tussenschoolse opvang     

Kinderen die gebruik maken van de TSO op maandag, dinsdag en/of donderdag eten en drinken in de groep of in het TSO-lokaal onder begeleiding van de medewerkers van Partou. Daarna spelen zij onder toezicht buiten of kunnen zij een binnen-activiteit kiezen. Kinderen van groep 1 t/m groep 5 zijn tijdens de TSO op de Bosbeekschool. Kinderen van de groepen 6 t/m 8 hebben de TSO op een vestiging van Partou. Onder begeleiding van de TSO-medewerkers lopen zij naar de Frans Netscherlaan. Na afloop van de TSO brengen de TSO-medewerkers van Partou de kinderen weer terug naar school.

Buitenschoolse opvang van Partou of Dikke Maatjes

De buitenschoolse opvang voor de 4- en 5 jarigen vanuit Partou is gehuisvest op de Bosbeekschool. De BSO op wordt georganiseerd door medewerkers van Partou die ook de TSO op de Bosbeekschool verzorgen. Vanaf groep 3 verzamelen kinderen die gebruik maken van de BSO zich na schooltijd op het schoolplein en lopen dan samen met de BSO-medewerkers naar de opvanglocatie in de buurt.

Het is ook mogelijk om buitenschoolse opvang af te nemen via Dikke Maatjes. Ook die kinderen verzamelen na schooltijd op het schoolplein en wandelen onder begeleiding van de BSO-medewerkers van Dikke Maatjes naar de opvanglocatie in de buurt.  

Ouder aan het woord:

“Samen met de anderen vermaken de kinderen zich prima. De opvang biedt daar alle mogelijkheden voor.”

Ouder tussenschoolse opvang

Peuteropvang en peuterspeelzaal, Kinderdagverblijf én Buitenschoolse opvang

In de buurt van de Bosbeekschool zijn nog meer mogelijkheden om opvang voor uw kind te regelen. Dit zijn de organisaties waarmee wij samenwerken:

Peuteropvang / peuterspeelzaal

Kinderdagverblijf

Buitenschoolse opvang