Onze kinderen zijn

nieuwsgierig naar de toekomst

Gedegen onderwijs in een fijne sfeer

Vanuit een warme en veilige sfeer biedt de Bosbeekschool allereerst een stevige basis in de kernvakken taal, rekenen, spelling en schrijven. Dat doen we met goed gedifferentieerd onderwijs, waardoor de kinderen gestructureerd en in alle rust op hun eigen niveau kunnen werken. Voor leerlingen die snel en goed hun basisstof verwerken, bieden wij extra lesstof aan. Zo krijgen alle kinderen de kans om hun eigen kwaliteiten te ontplooien.

Om de talentontwikkeling van kinderen te stimuleren, heeft de Bosbeekschool een uitgebreid programma voor kunst- en cultuureducatie. Ons onderwijs wordt daarbij professioneel ondersteund door de inzet van vakspecialisten op het gebied van drama, tekenen en muziek.

Ontdekkend en onderzoekend leren voor de toekomst

Onze leerlingen worden aangemoedigd om de wereld nieuwsgierig tegemoet te treden en antwoorden te vinden op hun vragen. Ze worden daarbij gestimuleerd om actief kennis te vergaren, door vragen te stellen, door onderzoek te doen en zo tot oplossingen te komen. Dat doen we onder andere met de methode Topontdekkers waardoor kinderen van en met elkaar leren en actief bezig zijn met hun eigen leerproces. Ze ervaren wat voor hen belangrijk is, ontdekken en ontwikkelen hun talenten en leren deze te benutten.

Collega’s aan het woord:

“Zelfs leerkrachten die met pensioen zijn komen regelmatig terug om een handje te helpen”

Collega’s De Bosbeekschool

Ons toekomstgericht onderwijs

Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en halen het beste uit elk kind naar boven. Daarom sluiten we in ons onderwijs aan bij het niveau van het kind. Ons onderwijs is gericht op het leren van de volgende vaardigheden: leren denken, leren samenwerken, creatief zijn, leren leren, communiceren, ICT-geletterdheid en sociale- en culturele vaardigheden. Onze kinderen zijn nieuwsgierig naar de toekomst!

We zijn een warme openbare buurtschool

De Bosbeekschool is een openbare school. Dit betekent dat de school openstaat voor iedereen met respect voor andermans culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond. Op onze school waarborgen wij een veilige sfeer om in te leren waarbinnen wij streven naar open communicatie tussen leerkracht, ouder en kind. In de buurt willen we bekend staan als een goede en prettige school waar je je als kind, ouder en leerkracht op je gemak voelt. We hechten waarde aan een goed en warm pedagogisch klimaat.

Kwaliteitsgericht

Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en halen het beste uit elk kind naar boven.

Ondernemend

Wij bieden kinderen ruimte om mee te denken over ons onderwijs en onze school.

Ontplooiend

Ieder kind heeft talent! We bieden een mooi verrijkend aanbod in sport, kunst en cultuur.

Kom kennismaken

Als uw kind 4 jaar wordt, mag het naar de basisschool. Een belangrijke keuze voor uw kind en voor u! U bent van harte welkom om kennis te maken en de sfeer te proeven op onze school. Het is fijn voor ouders en school als u uw kind aanmeldt als uw kind ongeveer 2,5 jaar oud is.

Ook werken bij een bevlogen onderwijsinstelling?

Deze school maakt deel uit van IJmare waar alle mogelijkheden zijn om je verder te ontwikkelen als leerkracht of als ondersteunende professional. Met 16 scholen en ruim 350 gedreven collega’s gaan wij elke dag voor het best mogelijke onderwijs in de IJmond.