De Bosbeekschool

De oorsprong van onze school ligt in 1869, toen op dezelfde plek de dorpsschool Santpoort stond. In 1974 kreeg het de naam Bosbeekschool, die refereert aan het nabijgelegen park. In ons logo vindt u de beek terug tussen de bomen door. De drie bomen symboliseren de drie scholen waaruit de huidige school is ontstaan: de kleuterscholen Spaarnberg en Kruidberg en de lagere school Bosbeek.

Kennismaken met de Bosbeekschool

Natuurlijk bent u welkom om een keer te komen kijken op onze school. Ter afronding van het kennismakingsgesprek krijgt u nog een rondleiding door de school en een kijkje in de klassen. Als u na de rondleiding en kennismaking uw kind wilt inschrijven, kunt u daarvoor een aanmeldformulier invullen zodat wij alle gegevens tijdig bij elkaar hebben. Het formulier kunt u afgeven bij de school of per post of digitaal toesturen.

Virtuele toer Bosbeekschool:

Heeft u onze virtuele tour al gezien? Deze tour mag u altijd delen met uw vrienden of kennissen.

https://www.360superview.nl/VTbosbeekschool/index.htm

Ons team

Wij collega’s vormen samen twee onderwijsteams (OT1: groep 1 t/m 4, OT2: groep 5 t/m 8). We zijn samen verantwoordelijk voor onze kinderen en informeren, delen en ondersteunen elkaar. Wij sluiten zo goed mogelijk aan bij de onderwijsbehoefte van de kinderen.

Onderwijskenmerken

  • wij zijn samen verantwoordelijk
  • wij hebben hoge verwachtingen
  • wij werken doelgericht en handelingsgericht (passend onderwijs)
  • wij differentiëren minimaal op drie niveaus en sluiten zo goed mogelijk aan bij de onderwijsbehoefte van de kinderen
  • wij geven kinderen ruimte om te ontdekken of te onderzoeken
  • wij bieden een mooi en verrijkend aanbod aan op het gebied van sport, kunst en cultuur

Met zestien basisscholen, waaronder één school voor speciaal basisonderwijs, staan wij voor een breed en dekkend aanbod van openbaar basisonderwijs in de IJmond. Samen zijn wij IJmare en werken wij met energie en enthousiasme elke dag opnieuw aan het best mogelijke onderwijs.