Nieuwsbrief

Eén keer in de twee weken brengt de Bosbeekschool de nieuwsbrief (info) uit. In de nieuwsbrief staat belangrijke informatie voor de komende weken en leest u verslagen van activiteiten. U kunt de nieuwsbrief lezen door de download aan te klikken.

 

Nieuwsbrief 18 26-04-2018
Bijlage uitleg ouderbijdrage 2017-2018
Nieuwsbrief De Vreedzame school_blok_5 2018
Inschrijfformulier avondvierdaagse 2018
SportMix Karate speellokaal de Bosbeekschool

 

 

 

nieuwsbrieflogo