Nieuwsbrief

Eén keer in de twee weken brengt de Bosbeekschool de nieuwsbrief (info) uit. In de nieuwsbrief staat belangrijke informatie voor de komende weken en leest u verslagen van activiteiten. U kunt de nieuwsbrief lezen door de download aan te klikken.

 

Nieuwsbrief 23, 13-07-2018
Persbericht-3C Nestival
TSO nieuwsbrief juli 2018
Formatie 2018 – 2019 plaatje
Bijlage uitleg ouderbijdrage 2017-2018

 

 

 

nieuwsbrieflogo