Nieuwsbrief

Eén keer in de twee weken brengt de Bosbeekschool de nieuwsbrief (info) uit. In de nieuwsbrief staat belangrijke informatie voor de komende weken en leest u verslagen van activiteiten. U kunt de nieuwsbrief lezen door de download aan te klikken.

Nieuwsbrief 3 17-09-2021

Samenvatting sociale veiligheid 2021

Samenvatting tevredenheidsonderzoek ouders 2021

Samenvatting leerlingtevredenheidsonderzoek 2021

Virtuele tour in en rondom de Bosbeekschool:  https://www.360superview.nl/VTbosbeekschool/index.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nieuwsbrieflogo