Nieuwsbrief

Eén keer in de twee weken brengt de Bosbeekschool de nieuwsbrief (info) uit. In de nieuwsbrief staat belangrijke informatie voor de komende weken en leest u verslagen van activiteiten. U kunt de nieuwsbrief lezen door de download aan te klikken.

 

Nieuwsbrief 21, 14 juni 2019

Nieuwsbrief blok 6 De Vreedzame School

TSO update – December 2018 

Bericht vanuit de MR

Uitnodiging peanutbal 2019

Groepsindeling peanutbal 2019

formatie brief ouders groep 4

 

 

 

 

 

 

 

nieuwsbrieflogo