Nieuwsbrief

Eén keer in de twee weken brengt de Bosbeekschool de nieuwsbrief (info) uit. In de nieuwsbrief staat belangrijke informatie voor de komende weken en leest u verslagen van activiteiten. U kunt de nieuwsbrief lezen door de download aan te klikken.

Nieuwsbrief 10 vrijdag 11 december 2020

Nieuwsbrief 11 dinsdag 15 december 2020

Ouders leerlingen Stichting OPO IJmond 20.375 sluiting scholen per 16 december 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nieuwsbrieflogo