Nieuwsbrief

Eén keer in de twee weken brengt de Bosbeekschool de nieuwsbrief (info) uit. In de nieuwsbrief staat belangrijke informatie voor de komende weken en leest u verslagen van activiteiten. U kunt de nieuwsbrief lezen door de download aan te klikken.

 

Nieuwsbrief 23, 12 juli 2019

Enquête vanuit de klankbordgroep

TSO update – December 2018 

Vacature (P) en (O)GMR-leden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nieuwsbrieflogo