Nieuwsbrief

Eén keer in de twee weken brengt de Bosbeekschool de nieuwsbrief (info) uit. In de nieuwsbrief staat belangrijke informatie voor de komende weken en leest u verslagen van activiteiten. U kunt de nieuwsbrief lezen door de download aan te klikken.

Nieuwsbrief 10 10-01-2022

Beslisboom 0 jaar tot en met groep 8

Overzicht schoolvakanties PO en VO Velsen 2022

Virtuele tour in en rondom de Bosbeekschool:  https://www.360superview.nl/VTbosbeekschool/index.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nieuwsbrieflogo