Nieuwsbrief 19

Kalender

Ook inzichtelijk via Parro / het Ouderportaal

 • dinsdag 16 mei 2023 Beeball toernooi voor groepen 7 uit de gemeente Velsen. Sportterrein Elta.
 • donderdag 18 mei 2023 Hemelvaartsdag (alle kinderen zijn vrij)
 • vrijdag 19 mei 2023 dag na Hemelvaartsdag (alle kinderen zijn vrij)
 • maandag 22 mei 2023 start Cito toetsperiode t/m vrijdag 16 juni 2023 (Cito – Eindtoetsen groep 3 t/m 7)
 • vrijdag 26 mei 2023 extra studiedag: thema het toekomstig lerarentekort
 • vrijdag 26 mei 2023 Nieuwsbrief

Nieuws vanuit de directie…

Tevredenheidsonderzoek kinderen en ouders 2023

De afgelopen maand zijn de tevredenheidsonderzoeken bij de kinderen van groep 6 t/m 8 en bij de ouders afgenomen. Ieder gezin kon 1 tevredenheidsonderzoek invullen. Bij de ouders zijn er tot nu toe 98 onderzoeken ingevuld van de 169 gevraagde respondenten (58%/goed) en 86 kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 hebben de vragenlijst ingevuld (92%/uitstekend).

Dit was de samenvatting van de resultaten:

De kinderen geven onze school een 8,4 als beoordeling, de ouders geven onze school een 8,2. We zijn tevreden over deze uitkomsten, maar er zijn ook altijd aandachtspunten die we kunnen aanpakken.

De vraag of de resultaten in de klas worden besproken was volgens de kinderen onvoldoende. Voor ons een mooie kans om met de kinderen hierover het gesprek aan te gaan en dit ook binnen de onderwijsteams te bespreken.

Vanuit de ouders komen de volgende aandachtspunten naar voren:

 • hoe kunnen we ouders nog beter meenemen in het proces als leerlingen meer zorg of ondersteuning nodig hebben?
 • welke adviezen kunnen we ouders geven, zodat zij thuis beter kunnen aansluiten bij het werk van de kinderen?

De samenvattingen van deze tevredenheidsonderzoeken worden gedeeld en besproken met de MR en worden daarna geplaatst op de site van ‘Scholen op de kaart’.

Ouderraad zoekt penningmeester!

De Ouderraad is een groep ouders van kinderen in de onder-, midden- en bovenbouw. Deze groep organiseert en coördineert  activiteiten die buiten het schoolprogramma vallen, maar wel op school of vanuit school plaatsvinden. Denk daarbij aan het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, Pasen, de Sportdagen en het Pleinfeest als afsluiting van het schooljaar. De activiteiten van de Ouderraad dragen vooral bij aan het plezier van de kinderen maar het is ook een goede manier om de contacten tussen leerlingen, leerkrachten en ouders te bevorderen.

Onze penningmeester zal dit jaar voor het laatst haar rol vervullen. Om een soepele overgang te waarborgen, zijn wij op zoek naar 1 of 2 personen die het leuk vinden om deze rol over te nemen. Het gaat om lichte administratieve werkzaamheden zoals het bijhouden van de inkomsten en uitgaven en het opstellen van de jaarlijkse rekening ten behoeve van de kascontrole.

Lijkt het je leuk om een mooie bijdrage te leveren aan de Ouderraad dan horen wij heel graag van je!

Je kunt je aanmelden via de schoolleider;  Wouter Sommers: wouter.sommers@ijmare.nl

bij de voorzitter van de OR: Patrick Jorna: info@mkbcomputers.nl of bij de penningmeester; Jennifer Wise: jen.wise@quicknet.nl

Gevonden voorwerpen

Is dit van uw kind? Kom even langs. De gevonden voorwerpen blijven t/m woensdag 17 mei 2023 op de tribune liggen.

Lege batterijen? Lever ze in op school.

Wat een prachtig beeld is dit toch! Kinderen komen met zakjes gevuld met lege batterijen naar school en doen die keurig in de verzamelbak. De bak zit al bijna helemaal vol!

Dank jullie wel! Samen denken wij aan het milieu!

Sportactiviteiten

Beeball toernooi gemeente Velsen voor de groepen 7 van de basisscholen

Dinsdag 16 mei 2023 Beeball-toernooi voor groepen 7 uit de gemeente Velsen. Sportterrein Elta. Groep 7 gaat ’s morgens gezamenlijk vanaf school op de fiets naar het Beeball-toernooi en zij zijn rond 12.15 uur weer terug op school. U bent van harte welkom om te komen kijken.

Hockeytoernooi

Op woensdag 31 mei 2023 (in de Pinkstervakantie) is er bij Strawberries het altijd gezellige hockeytoernooi voor leerlingen van groep 5 t/m 8. Het toernooi start om 12.30 uur en duurt tot 18.00 uur. Voor een lunchpakket wordt gezorgd. De inschrijfformulieren worden maandag uitgedeeld.

Avond4daagse

Wat een overweldigend enthousiasme is er weer voor de avond 4 daagse. Er zijn nu al 160 aanmeldingen. De avondvierdaagse wordt gehouden van dinsdag 27 juni t/m vrijdag 30 juni 2023 in Velserbroek.

Sporttenues

We willen vriendelijk vragen om de Bosbeek tenues gewassen in te leveren.

Nieuws uit de buurt

Op maandag 15 mei 2023 om 13:30 uur is er een uitvaartdienst vanuit de Dorpskerk (tegenover de school) . Deze uitvaart duurt tot ongeveer 14:15 uur. Wilt u s.v.p. niet parkeren bij de kerk. Dank voor uw medewerking.

Vakantierooster 2022-2023 (Basisonderwijs)

 • Hemelvaartsdag: donderdag 18 mei 2023
 • Dag na Hemelvaartsdag: vrijdag 19 mei 2023
 • Pinkstervakantie: 29 mei 2023 t/m 2 juni 2023
 • Dag voor de zomervakantie: vrijdag 21 juli 2023
 • Zomervakantie: 24 juli 2023 t/m 1 sept. 2023

Studiedagen schooljaar 2022-2023 (alle kinderen zijn dan vrij)

 • Extra studiedag vrijdag 26 mei 2023
 • Studiedag: 21 juni 2023
 • Studiemiddag: donderdag 20 juli 2023

Virtuele tour

Heeft u onze virtuele tour al gezien? Deze tour mag u altijd delen met uw vrienden of kennissen

Vakantierooster schooljaar 2023-2024

Herfstvakantie 21 oktober 2023 t/m 29 oktober 2023

Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024

Voorjaarsvakantie 17 februari 2024 t/m 25 februari 2024

Goede Vrijdag 29 maart 2024

Tweede Paasdag 1 april 2024

Koningsdag 27 april 2024

Meivakantie 29 april 2024 t/m 10 mei 2024

Hemelvaart 9 mei 2024

Pinksteren 20 mei 2024

Zomervakantie 20 juli 2024 t/m 1 september 2024

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 26 mei 2023.