Nieuwsbrief 20

Kalender

Ook inzichtelijk via Parro / het Ouderportaal

 • maandag 29 mei 2023 t/m vrijdag 2 juni 2023 Pinkstervakantie (alle kinderen zijn vrij)
 • maandag 5 juni 2023 vervolg Cito toetsperiode t/m vrijdag 16 juni 2023 (Cito Eindtoetsen groep 3 t/m 7)
 • dinsdag 6 juni 2023 MR bijeenkomst. Aanvang 19.30 uur.
 • vrijdag 9 juni 2023 officiële opening Groen Schoolplein. Aanvang 12.00 uur
 • vrijdag 16 juni 2023 groep 6A naar Thijsse’s Hof
 • dinsdag 20 juni 2023 schoolreisjes groep 1 t/m 7
 • woensdag 21 juni 2023 studiedag (alle kinderen zijn vrij)
 • dinsdag 27 juni 2023 t/m vrijdag 30 juni 2023 Avond4daagse
 • donderdag 29 juni 2023 groep 6B naar Thijsse’s Hof

Nieuws van de directie

extra studiedag met als thema het (toekomstig) lerarentekort

Op vrijdag 26 mei 2023 hebben de teams van de Jan Campertschool, de Brederode Dalton school en de Bosbeekschool een studiedag gehad met als thema het (toekomstig) lerarentekort. We vangen kortdurend verlof en ziekte veelal intern op. Duo-collega’s, onderwijsassistenten, IB of directie vangen regelmatig groepen op. Het onderwijs gaat door, kinderen worden niet naar huis gestuurd maar andere taken blijven liggen. Bij een langdurige ziekte of vacature hebben we gelukkig nog steeds een beroep kunnen doen op oud collega’s, een enkele invaller, of familieleden van kinderen met een onderwijsbevoegdheid. Dat is echt onze buffer geweest de afgelopen jaren.

Het (toekomstig) lerarentekort zal de komende jaren alleen maar groter worden. Dat vraagt ons om na te denken over mogelijk andere organisatievormen waarbij wij met mindere personeel toch goed onderwijs kunnen blijven verzorgen! Een leerkracht die in verschillende groepen instructie geeft samen met een onderwijsassistent die het zelfstandig werk dan ondersteunt is een van de mogelijkheden, maar zo zijn er mogelijk ook andere mogelijkheden. Welke mogelijkheid past bij onze school? Wat is goed voor onze kinderen? Daar hebben wij het vrijdag over gehad. De uitkomsten zullen wij vanzelfsprekend delen met de MR en met alle ouders via de nieuwsbrief.

Groenteam gevraagd

Welke ouder vind het gezellig om samen met zijn kind en ook samen met andere ouders en hun kinderen zo af en toe ons prachtige groene schoolplein te onderhouden? We vormen dan met elkaar een echt Bosbeek Groenteam. Het gaat dan om het padvast aanharken, de bestrating aanvegen, wat onkruid wieden of een keer even schoffelen, zodat de planten, struiken en bomen zichtbaar goed en gezond blijven. Teamleden kunnen dat onder schooltijd natuurlijk ook een keer met hun groep organiseren. Zo zijn we samen verantwoordelijk voor ons prachtige schoolplein! Helpt u mee?

U mag zich aanmelden bij Wouter Sommers

Vrijdag 9 juni 2023

Feestelijke opening Groen Schoolplein

aanvang 12.00 uur

Komt u ook naar de feestelijke opening van ons Groene Schoolplein? De kinderen mogen in het groen gekleed zijn en we zingen in ieder geval het lied GIGA Groen van Kinderen voor Kinderen met elkaar.

De projectgroep Groen Schoolplein heeft dit schooljaar weer enorm hard gewerkt om plannen te bedenken en om vele subsidies aan te schrijven en te realiseren. Zonder de inbreng van de leerlingenraden van de afgelopen jaren, de hulp van de kinderen, ouders en buurtbewoners en het schoolteam zouden we nooit zo’n prachtig plan hebben kunnen realiseren. Hier mogen we echt trots op zijn! Een prachtig groen schoolplein met natuurlijke speelplekken. Het is ook een mooi plein waar de kinderen samen kunnen leren. We gaan er de komende jaren echt van genieten.

Hoe de officiële opening eruit komt te zien houden we nog even als een verrassing, maar een speciaal moment voor de hele school zal het zeker worden.

Een speciaal dank je wel geven wij aan onze projectgroep Groen Schoolplein: Ineke van Broekhuyzen, Marieke Mulder, Nicolette Seggelink , Gerry Eussen, Huib Slings, Daan Meulemans, Christiaan Schubert en Wouter Sommers. Wij gaan door met onze activiteiten, want ook ons kleuterplein willen wij nog gaan vergroenen!

Bijen op ons schoolplein

Een bij, twee bijen, een koningin in de boom, nog veel meer bijen, een heel volk bijen in een boom! Een prachtig gezicht, maar zoveel bijen bij elkaar en spelende kinderen vraagt wel om veiligheid! Bijen zijn beschermd. Fijn dat er ook imkers zijn!

Dank je wel Karien Stelleman voor je specifieke ondersteuning.

Opening thema “Ridders en kastelen”

De kleutergroepen hebben afgelopen maandag een eerste start gemaakt met het nieuwe thema.

Janna Handgraaf van ‘Wat1drama’ heeft met alle drie de kleutergroepen het thema ingeleid. De kinderen werden actief meegenomen in het verhaal over een prinses die door een draak was ontvoerd. De ridder was niet groot genoeg om de prinses te redden maar gelukkig durfde de leerlingen deze uitdaging aan.

In de kleutergroepen is verder besproken wat de leerlingen al over dit onderwerp weten en wat ze nog graag willen leren.

Het thema begint steeds meer te leven bij de kinderen en in de groep. Na de vakantie gaan we verder met ons thema Ridders en kastelen.

Sportactiviteiten

Beeball toernooi gemeente Velsen voor de groepen 7 van de basisscholen

Op dinsdag 16 mei 2023 was het Beeball-toernooi voor groepen 7 van de gemeente Velsen. Ondanks het gemis van de trainingen van juf Corina heeft groep 7 een mooi Beeball-toernooi gespeeld. De leerlingen werkten prima samen en hadden veel plezier met elkaar. Onze teams behaalden twee tweede prijzen en we kregen ook nog een prijs voor de meeste homeruns en de beste verdediging. Het was een geslaagde ochtend. 

Hockeytoernooi

Op woensdag 31 mei 2023 (in de Pinkstervakantie) is er bij Strawberries het altijd gezellige hockeytoernooi voor leerlingen van groep 5 t/m 8. Het toernooi start om 12.30 uur en duurt tot 18.00 uur. Voor een lunchpakket wordt gezorgd. Vanuit de Bosbeekschool doen er drie teams mee. De leerlingen hebben reeds informatie hierover ontvangen.

Avond4daagse

Wat een overweldigend enthousiasme is er weer voor de avond 4 daagse. Er zijn nu al 160 aanmeldingen. De avondvierdaagse wordt gehouden van dinsdag 27 juni t/m vrijdag 30 juni 2023 in Velserbroek.

Sporttenues

We willen vriendelijk vragen om de Bosbeekschool tenues gewassen in te leveren.

Vakantierooster 2022-2023

 • Dag voor de zomervakantie: vrijdag 21 juli 2023
 • Zomervakantie: 24 juli 2023 t/m 1 sept. 2023

Studiedagen schooljaar 2022-2023 (alle kinderen zijn dan vrij)

 • Studiedag: 21 juni 2023
 • Studiemiddag: donderdag 20 juli 2023

Virtuele tour

Heeft u onze virtuele tour al gezien? Deze tour mag u altijd delen met uw vrienden of kennissen

Vakantierooster schooljaar 2023-2024

Herfstvakantie 21 oktober 2023 t/m 29 oktober 2023

Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024

Voorjaarsvakantie 17 februari 2024 t/m 25 februari 2024

Goede Vrijdag 29 maart 2024

Tweede Paasdag 1 april 2024

Koningsdag 27 april 2024

Meivakantie 29 april 2024 t/m 10 mei 2024

Hemelvaart 9 mei 2024

Pinksteren 20 mei 2024

Zomervakantie 20 juli 2024 t/m 1 september 2024

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 16 juni 2023.