Nieuwsbrief 14

Kalender

Ook inzichtelijk via Parro / het Ouderportaal.

 • voorjaarsvakantie: 27 febr. 2023 t/m 3 mrt. 2023
 • maandag 6 maart 2023: rapport mee naar huis (groep 3 t/m 7)
 • maandag 6 maart 2023: M.R. vergadering aanvang 19.30 uur
 • van dinsdag 7 maart t/m vrijdag 17 maart 2023: rapportgesprekken groep 3 t/m 7 (inschrijven via Parro)
 • 10 maart 2023: schoolvoetbal trainingsmiddag SV Terrasvogels om 16.00 uur
 • woensdag 15 maart 2023: verkiezingen Provinciale Staten
 • het schoolvoetbaltoernooi is van 13 maart 2023 t/m 13 april 2023.
 • vrijdag 17 maart 2023: groep 6B naar Thijsse’s Hof

Nieuws vanuit de directie…

Start groen schoolplein

De leerlingenraden van de afgelopen twee jaar hebben meegedacht en meegeholpen met het realiseren van het plan voor ons nieuwe schoolplein. Het plaatsen van de walnotenboom ontvangen vanuit de Gemeente in het kader van Duurzaam Velsen was het startsein voor een nieuw groen schoolplein.

De projectgroep Groen Schoolplein heeft enorm hard gewerkt voor het aanvragen van diverse subsidies bij diverse instanties. Zonder hun enthousiasme en inzet zouden we het nooit voor elkaar hebben gekregen. Daarnaast zijn er diverse acties en activiteiten door ouders en kinderen georganiseerd om geld in te zamelen voor ons groene schoolplein.

Hoveniersbedrijf De Bie gaat in de voorjaarsvakantie starten met het realiseren van het groene schoolplein. We verwachten dat de werkzaamheden zo’n 5 weken gaan duren. De school is maandag 6 maart 2023 voor de kleutergroepen toegankelijk via de kleuteringang aan de Wüstelaan en alle andere kinderen via de hoofdingang aan de Burg. Enschedélaan. Zeer waarschijnlijk kunnen we een deel van het grote schoolplein blijven gebruiken om even buiten te spelen.

Dit zijn onze sponsoren…

 • bestuur IJmare (o.a. kappen van de zieke kastanje boom en de herplantingsplicht)
 • kinderen van groep 8 van de Bosbeekschool schooljaar 2022 (vogelnestkastjes op een paal)
 • kinderen en ouders van de Bosbeekschool, hun familieleden en buurtbewoners (diverse acties voor ons groene schoolplein)
 • kinderen, ouders en buurtbewoners die een bijdrage hebben geleverd aan onze crowdfunding actie via ‘Go fund Me’
 • Kopie Druk Santpoort-Noord (flyer ‘Go Fund Me’)
 • stichting Vrienden van de Bosbeekschool
 • De Twee Heren (grondlegger van het basisontwerp Groen Schoolplein)
 • Groen Kapitaal: (aantal loofbomen)
 • PWN (boomstammen / boomstronken)
 • De gezonde School
 • stichting Ruigrok
 • Hoog Heemraadschap Rijnland (groenblauw schoolplein/waterpunt)
 • Duurzaam Velsen (Walnootboom)
 • buurtbewoonster (nestschommel)
 • visbedrijf Vrolijk IJmuiden
 • Christiaan Schubert (groene eik)
 • Welkoop Santpoort-Noord (een fruitboom)
 • Maze subsidies (Zij hebben een aantal subsidieaanvragen gerealiseerd)
 • stichting Univé Buurtfonds
 • Postcode Loterij buurtfonds
 • Rabo Club Support
 • Rotery Club Velsen (drie stoeptegels ‘Hier begint de zee’ in het kader van bewustwording voor de kinderen)
 • winkeliersvereniging Puur Santpoort (sponsoring in natura voor loterij)

Wij gaan batterijen inzamelen via Stibat.

De leerlingenraad kwam met het verzoek om naast plastic, papier, gft en restafval ook oude batterijen te gaan sparen. Luuk, Lauren en Mats uit groep 7 hebben gegoogled en kwamen uit op Stibat voor het inzamelen van batterijen. Wij hebben ons als school direct aangemeld. Binnenkort ontvangen wij de kist om de batterijen te verzamelen en kunnen alle kinderen van de Bosbeekschool ook oude batterijen inleveren. Samen zorgen wij voor een gezond milieu.

Mooie reactie…

Lieve kinderen van groep 7,

Graag wil ik jullie, maar in het bijzonder Jens de Zwijger, hartelijk bedanken voor de kerstkaart die ik in Velserduin van jullie ontving. Het is natuurlijk wel een beetje laat om daar nu pas op te reageren, maar ik ben nog niet zo lang thuis. Het was een verrassing dat de Kerstman de post zelf kwam brengen. Ik vind het een geweldig initiatief van jullie school en daarom wil ik jullie laten weten dat ik daar heel blij mee was. Een cadeautje is altijd leuk hé? Ik wens jullie een fijne voorjaarsvakantie.

Hartelijke groeten J.C. Heijsma-Booij

Nationale voorleeswedstrijd

Na een spannende schoolfinale, tijdens de nationale voorleesdagen, werd Juliëtte uit groep 7 voorleeskampioen van de Bosbeekschool.

Alle voorleeskampioenen van de 7 deelnemende scholen uit Velsen mochten strijden om de titel  ‘Voorleeskampioen’ van de gemeente Velsen.

De winnaar mag deelnemen aan de provinciale voorrondes en die winnaar gaat door naar de landelijke finale.

In de bibliotheek werden prachtige verhalen voorgelezen onder luid applaus van de vele supporters die aanwezig waren. Nadat de jury had overlegd, werd Juliëtte als winnaar uitgeroepen en mag ze de Bosbeekschool vertegenwoordigen bij de provinciale voorrondes. 

Personele zaken

Lisette Opgelder (IB) heeft te kennen gegeven dat zij vanaf volgend schooljaar gaat werken op het KC De Pleiaden te IJmuiden.

Margareth Schoonebeek (leerkracht groep 7) heeft besloten om aan het eind van het schooljaar met vervroegd pensioen te gaan.

Pasen

Op vrijdag 7 april 2023 starten we de dag met een paasontbijt. Ieder kind neemt een ontbijtje voor een ander kind mee. Dit mogen de kinderen meenemen in een schoenendoos. Deze schoenendoos moeten de kinderen thuis versieren. Meer informatie volgt nog. Maar dan weet u in ieder geval dat hiervoor een schoenendoos nodig is. 

Nieuws uit de buurt:

Kindermuziekweek

In het kader van de landelijke kindermuziekweek van 24 maart tot en met 2 april 2023 biedt muziekvereniging Soli het “Doe-maar-mee-orkest” aan. Leerlingen uit groep 5 t/m 8 kunnen, tegen gereduceerd tarief, in 4 groepslessen kennismaken met een blaas- of slaginstrument op locatie Driehuis. Inschrijven kan vanaf eind januari 2023 via https://winkel.soli.nl/

Doe-maar-mee-orkest lessen Muziekvereniging Soli:

 • De lessen zijn op zaterdag 4, 11, 18 en 25 maart 2023 van 11.00 tot 12.00 uur en op dinsdag 28 maart 2023 van 18.30-19.30 uur in het Soli gebouw.
 • duur: 60 min. per repetitie
 • tarief: €20,- per leerling (voor het 2e,3e kind uit het gezin € 10,-). 

Op 2 april 2023 is er dan een uitvoering.

Als school willen we ook aan deze kindermuziekweek meedoen:

 • groepen 6, 7 en 8 krijgen bodypercussielessen van een extern docent op 16, 21, 23 en 28 maart 2023 (iedere groep 2 lessen);
 • meester Jasper wordt gevraagd om op 28 maart 2023 in het kader van de muziekweek voor de groepen 1 t/m 5 iets extra’s te doen;
 • Op zondag 2 april 2023 is er dan een uitvoering in het Soli-gebouw met alle leerlingen die deze starterslessen hebben gevolgd en leerlingen van de scholen die de bodypercussie hebben gehad; uiteraard is dat vrijblijvend.

Sportactiviteiten

Basketbal toernooi: de laatste zondag van de krokusvakantie doen twee teams van de Bosbeekschool mee aan het basketbaltoernooi. Supporters zijn altijd welkom!

Schoolvoetbaltoernooi: we doen met 9 teams mee aan het schoolvoetbaltoernooi. Dit toernooi is van 13 maart t/m 13 april 2023. Het wedstrijdschema krijgen we begin maart 2023.

Vakantierooster 2022-2023 (Basisonderwijs)

let op: dit schooljaar 1 week meivakantie (ook anders bij het V.O.!)

 • voorjaarsvakantie maandag 27 februari 2023 t/m vrijdag 3 maart 2023
 • Tweede Paasdag: maandag 10 april 2023
 • Koningsdag: donderdag 27 april 2023
 • Dag na Koningsdag: vrijdag 28 april 2023
 • Meivakantie: 1 mei 2023 t/m 5 mei 2023
 • Hemelvaartsdag: donderdag 18 mei 2023
 • Dag na Hemelvaartsdag: vrijdag 19 mei 2023
 • Pinkstervakantie: 29 mei 2023 t/m 2 juni 2023
 • Dag voor de zomervakantie: vrijdag 21 juli 2023
 • Zomervakantie: 24 juli 2023 t/m 1 sept. 2023

Studiedagen schooljaar 2022-2023 (alle kinderen zijn dan vrij)

 • Studiedag: dinsdag 11 april 2023
 • Studiedag: 21 juni 2023
 • Studiemiddag: donderdag 20 juli 2023

Virtuele tour

Heeft u onze virtuele tour al gezien? Deze tour mag u altijd delen met uw vrienden of kennissen

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 17 maart 2023!

Het team van de Bosbeekschool wenst alle kinderen en ouders een fijne voorjaarsvakantie! Geniet en tot maandag 6 maart 2023!