Nieuwsbrief 15

Kalender

Ook inzichtelijk via Parro / het Ouderportaal

 • dinsdag 21 maart 2023: workshop body percussie (groepen 5 en 7)
 • donderdag 23 maart 2023: workshop body percussie (groepen 6 en 8)
 • donderdag 23 maart 2023: dramales van juf Aga voor de groepen 1/2 (Otje)
 • vrijdag 24 maart 2023: workshop body percussie (groepen 1/2B, 3 en 4)
 • maandag 27 maart 2023: GGD screening leerlingen groep 2 en groep 7
 • dinsdag 28 maart 2023: workshop body percussie (groepen 5 en 7)
 • dinsdag 28 maart 2023: logopedische screening 5 jarigen.
 • donderdag 30 maart 2023: groep 6B naar Thijsse’s Hof
 • donderdag 30 maart 2023: dramales van juf Aga voor de groepen 1/2 (Otje)
 • donderdag 30 maart 2023: workshop body percussie (groepen 1/2 en 4)
 • vrijdag 31 maart 2023: Nieuwsbrief
 • zondag 2 april 2023: uitvoering Doe maar mee orkest (Soli) afsluiting Kindermuziekweek

Nieuws vanuit de directie…

Ons Groen schoolplein

Maandag 27 februari 2023 is de firma de Bie begonnen met de realisatie van ons groene schoolplein. Ruim 70% van de tegels is verwijderd. Er staan nu in totaal 7 bomen. Er is een hekwerk geplaatst met een klimplant tegen de muur. Er is een pad bestraat gesymboliseerd in de vorm van een prachtige beek. Houtsnippers, padvast en stukken aarde maken het mogelijk dat er een diversiteit aan groen kan groeien en dat de kinderen heerlijk kunnen spelen. Er zijn houten stronken om over te lopen of om op te zitten. Ook is er een plek gerealiseerd die kan dienen als buitenklas. Er komt binnenkort nog een prachtige nestschommel, een natuurlijk klim- klauterspeeltoestel en een waterpunt. Al met al een prachtig nieuw groen schoolplein voor de kinderen van de school en de buurt. De projectgroep Groen Schoolplein (ouders, buurtbewoners en teamleden) heeft het afgelopen jaar heel hard gewerkt om dit resultaat voor elkaar te krijgen. Zij gaan door, want ook het kleuterplein willen we ook nog zo spoedig mogelijk vergroenen.

Dit zijn onze sponsoren…

 • bestuur IJmare (o.a. kappen van de zieke kastanje boom en de herplantingsplicht)
 • kinderen van groep 8 van de Bosbeekschool schooljaar 2022 (vogelnestkastjes op een paal)
 • kinderen en ouders van de Bosbeekschool, hun familieleden en buurtbewoners (diverse acties voor ons groene schoolplein)
 • kinderen, ouders en buurtbewoners die een bijdrage hebben geleverd aan onze crowdfunding actie via ‘Go fund Me’
 • Kopie Druk Santpoort-Noord (flyer ‘Go Fund Me’)
 • stichting Vrienden van de Bosbeekschool
 • De Twee Heren (grondlegger van het basisontwerp Groen Schoolplein)
 • Groen Kapitaal: (aantal loofbomen)
 • PWN (boomstammen / boomstronken)
 • De gezonde School
 • stichting Ruigrok
 • Hoog Heemraadschap Rijnland (groenblauw schoolplein/waterpunt)
 • Duurzaam Velsen (Walnootboom)
 • buurtbewoonster (nestschommel)
 • visbedrijf Vrolijk IJmuiden
 • Christiaan Schubert (groene eik)
 • Welkoop Santpoort-Noord (een fruitboom)
 • Maze subsidies (Zij hebben een aantal subsidieaanvragen gerealiseerd)
 • stichting Univé Buurtfonds
 • Postcode Loterij buurtfonds
 • Rabo Club Support
 • Rotery Club Velsen (drie stoeptegels ‘Hier begint de zee’ in het kader van bewustwording voor de kinderen)
 • winkeliersvereniging Puur Santpoort (sponsoring in natura voor loterij)

Boom voor de gemeente Velsen

Vanwege ons duurzame initiatief om een groen schoolplein te realiseren, hebben we er ook voor gezorgd dat er in Velsen Noord één “Bosbeekboom” door de Gemeente is geplant op de hoek van de Heirweg/Wijkeroogstraat. In totaal zijn daar 100 bomen geplant

Wij gaan batterijen inzamelen via Stibat.

We scheiden al ons afval in GFT, plastic, papier en rest. De Leerlingenraad kwam met het idee om ook lege batterijen te gaan inzamelen. Mats, Lauren en Luuk zochten via Google op hoe wij als school dat konden doen. Het resultaat: een prachtige bak van Stibat om lege batterijen van alle kinderen van onze school in te doen. Dus hebben jullie lege batterijen thuis? Doe ze dan in onze batterij verzamel bak van Stibat.

Samen denken wij aan het milieu!

Beste ouders en leerlingen van de Bosbeekschool,

Na drie eerdere succesvolle uitvoeringen is er op zondag 16 april 2023 in de ochtend een koffieconcert op school waar alle muzikale leerlingen van de Bosbeekschool hun talenten kunnen laten zien en horen. Ook als je pas begonnen bent met het bespelen van een instrument ben je van harte welkom. We willen alle leerlingen die een instrument bespelen, uitnodigen om op zondag 16 april 2023 om 10.30 uur in de aula van onze school een kleine uitvoering te geven.

Je mag zelf een muziekstuk kiezen dat je wilt spelen. Het hoeft niet heel lang of ingewikkeld te zijn. Ook ouders die iets ten gehore willen brengen, zijn van harte welkom. Ouder met kind kan natuurlijk ook. Samen maken we er een gezellig zondagochtend koffieconcert van. De muzikanten kunnen gewoon hun eigen instrument meenemen. Leerlingen die piano spelen, kunnen het keyboard van school gebruiken.

Geef je op vóór 7 april 2023 (info volgt)

We hopen op een grote muzikale opkomst! Toehoorders zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Nationale voorleeswedstrijd

Juliette uit groep 7 had de Velsense voorleeswedstrijd gewonnen en daarmee mocht ze door naar de regionale finale in Hoofddorp. Samen met een aantal supporters waren we aanwezig om Juliette te ondersteunen. Het was een heel officieel gebeuren en de deelnemers waren best zenuwachtig. De concurrentie was groot en onze Juliette deed het prima, maar de winst ging naar een ander. Het was al mooi om een ronde verder te komen en deze ervaring te mogen meemaken. Wij zijn trots op Juliette!

Techport/Hotspot

Groep 7 heeft een bezoek gebracht aan de Technische School Velsen om kennis te maken met de diverse vormen van techniek. Alle leerlingen vonden het fantastisch. Er is een knikkerbaan en een windorgel gemaakt. Ook hebben leerlingen met VR brillen en robots gewerkt waarbij ze spelenderwijs en in wedstrijdvorm een beetje leerden programmeren. Het was een groot succes.

Otje uitgevoerd door de groepen 3 en 4

Wat een prachtige voorstellingen hebben de kinderen van de groepen 3 en 4 opgevoerd. De voorstelling ging over Otje en alle kinderen hadden een prachtige rol in het stuk. Veel ouders en broertjes en zusjes hebben genoten van deze voorstellingen. Het applaus voor de kinderen, juf Aga en de groepsleerkrachten was welverdiend!

Kindermuziekweek

In het kader van de landelijke kindermuziekweek van 24 maart tot en met 2 april 2023 biedt muziekvereniging Soli het “Doe-maar-mee-orkest” aan. zie: https://winkel.soli.nl/. Op 2 april 2023 is er dan een uitvoering. Als school doen we hier ook aan mee:

 • groepen 6, 7 en 8 krijgen bodypercussielessen van een extern docent op 16, 21, 23 en 28 maart 2023 (iedere groep 2 lessen);
 • Op zondag 2 april 2023 is er dan een uitvoering in het Soli-gebouw met alle leerlingen die deze starterslessen hebben gevolgd en leerlingen van de scholen die de bodypercussie hebben gehad; uiteraard is dat vrijblijvend.

Pasen

Op vrijdag 7 april 2023 starten we de dag met een paasontbijt. Ieder kind neemt een ontbijtje voor een ander kind mee. Dit mogen de kinderen meenemen in een schoenendoos. Deze schoenendoos moeten de kinderen thuis versieren. Meer informatie volgt nog. Maar dan weet u in ieder geval dat hiervoor een schoenendoos nodig is. 

Sportactiviteiten

Basketbaltoernooi: in de krokusvakantie deden twee teams van de Bosbeekschool mee aan het basketbaltoernooi. Het mooie was dat er een team was met leerlingen uit groep 6 en 8 zodat alle leerlingen mee konden doen. Het was een gezellig toernooi en we willen de begeleiders van harte bedanken voor hun inzet.

Schoolvoetbaltoernooi: afgelopen week is het schoolvoetbaltoernooi gestart. De jongens (en Mila) uit groep 6a maakten een vliegende start door alle wedstrijden met overmacht te winnen. Zij zijn dan ook door naar de kwartfinale. De jongens uit groep 8 hebben 3 wedstrijden gespeeld waarvan zij de laatste hebben gewonnen. Ze zijn niet door naar de kwartfinale, maar de laatste wedstrijd voelde zeker als een mooie overwinning.

Volgende week mogen de jongens uit groep 6b (ma 20/3), jongens groep 5a en groep 7 (di 21/3), jongens gr 5b (woe 22/3). De week erna zijn de meisjes aan de beurt.

We vinden het geweldig dat er voor ieder team begeleiders zijn die de kinderen willen coachen!

Bodypercussie was superleuk!

De eerste workshops bodypercussie waren superleuk! De komende weken krijgen alle kinderen nog een keer een superleuke workshop waarbij dans en muziek centraal staan.

Nieuws uit de buurt:

Vakantierooster 2022-2023 (Basisonderwijs)

let op: dit schooljaar 1 week meivakantie (ook anders bij het V.O.!)

 • Tweede Paasdag: maandag 10 april 2023
 • Koningsdag: donderdag 27 april 2023
 • Dag na Koningsdag: vrijdag 28 april 2023
 • Meivakantie: 1 mei 2023 t/m 5 mei 2023
 • Hemelvaartsdag: donderdag 18 mei 2023
 • Dag na Hemelvaartsdag: vrijdag 19 mei 2023
 • Pinkstervakantie: 29 mei 2023 t/m 2 juni 2023
 • Dag voor de zomervakantie: vrijdag 21 juli 2023
 • Zomervakantie: 24 juli 2023 t/m 1 sept. 2023

Studiedagen schooljaar 2022-2023 (alle kinderen zijn dan vrij)

 • Studiedag: dinsdag 11 april 2023
 • Studiedag: 21 juni 2023
 • Studiemiddag: donderdag 20 juli 2023

Virtuele tour

Heeft u onze virtuele tour al gezien? Deze tour mag u altijd delen met uw vrienden of kennissen

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 31 maart 2023