Nieuwsbrief 13

Kalender

Ook inzichtelijk via Parro / het Ouderportaal.

 • maandag 20 februari 2023: studiedag (alle kinderen zijn vrij)
 • Voorjaarsvakantie: 27 febr. 2023 t/m 3 mrt. 2023
 • 10 maart 2023 schoolvoetbal trainingsmiddag SV Terrasvogels om 16.00 uur
 • het schoolvoetbaltoernooi is van 13 maart 2023 t/m 13 april 2023.

Nieuws vanuit de directie:

Uitkomsten TSO enquête vanuit de MR.

De MR-oudergeleding heeft een enquête uitgezet met als thema de Tussen Schoolse Opvang (TSO). Partou organiseert de TSO op de Bosbeekschool. Hierbij een overzicht van de eerste globale uitkomsten:

 • er zijn 100 reacties ingevuld
 • over algemeen zijn ouders voldoende tevreden over de TSO
 • ouders vinden dat de coördinator van de TSO of de leidinggevende moeilijk te bereiken is
 • kinderen geven aan dat ze liever eerst eten en daarna graag een eigen keuze willen hebben om binnen te blijven of buiten te gaan spelen.

De MR-oudergeleding gaat de enquête verder analyseren en vervolgens bespreken we de uitkomsten met Partou. Ook bekijken we jaarlijks de samenwerkingsovereenkomst en passen wij die aan indien noodzakelijk. We houden u de komende periode omtrent de uitkomsten van deze enquête op de hoogte.

Ouders zijn verantwoordelijk voor een verantwoorde (gezonde) lunch. Partou en de Bosbeekschool ondersteunen een gezond voedingsbeleid. Wij willen ouders de ruimte geven om daarbij aan te sluiten en zullen contact opnemen met de ouders als wij merken dat ouders regelmatig zoet / snoep meegeven.

Wij vinden het als school belangrijk dat er rust is tijdens de TSO en dat er voldoende bezetting is in de groepen en bij het buiten spelen en vooral dat kinderen plezier hebben tijdens de TSO!

Uitkomsten leesmonitor

De realisatie van ‘Het Boekenbos’ is een prachtig impuls op het gebied van leesmotivatie. De afgelopen week is de leesmonitor afgenomen bij de groepsleerkrachten en de kinderen van groep 5 t/m 8. Juf Marijke, onze leesconsulent vanuit de bibliotheek, analyseert alle informatie. Mede door de leesmonitor wordt het aanbod in ‘Het Boekenbos’ zo goed mogelijk aangepast aan de wensen van de kinderen. Ook geeft juf Marijke specifieke ondersteuning in de groepen zoals bijvoorbeeld dynamisch voorlezen (groepen 1/2) of boekpromotie in de verschillende groepen.

Werken vanuit onderwijsteams

Op de Bosbeekschool werken de teamleden vanuit onderwijsteams. De onderwijsteams OT1 (groep 1 t/m 4) en OT 2 (groep 5 t/m 8) delen informatie met elkaar en ondersteunen elkaar bij specifieke vragen. Zo kijken we met elkaar naar onze resultaten en sluiten we zo goed mogelijk op elkaar aan.

Onze aandachtspunten zijn:

 • implementatieproces nieuwe rekenmethode Getal en Ruimte Junior
 • goed gedifferentieerd aanbod voor alle kinderen (zo goed mogelijk aansluiten bij de onderwijsbehoefte van de kinderen)
 • aanbod uitdagend onderwijs (Pittige Plus Torens / Meesterwerk)
 • specifiek aanbod: mindset-training
 • aandacht voor executieve functies (kinderen vanaf groep 5 stellen persoonlijke doelen)
 • versterken eigenaarschap van kinderen (executieve functies, Topontdekkers)
 • aandacht voor elkaar op sociaal emotioneel gebied

Start groen schoolplein

Vandaag hebben we het speeltoestel en het daaromheen liggend kunstgras verwijderd met een aantal hulpouders. Hoveniersbedrijf De Bie gaat in de voorjaarsvakantie starten met het realiseren van het groene schoolplein. We verwachten dat de werkzaamheden zo’n 5 weken gaan duren.

Vele handen maken licht werk! Beste hulpouders, dank jullie wel voor deze hulp en ondersteuning. Het speeltoestel is naar sportvereniging Terrasvogels gegaan. Wij zijn blij dat onze kinderen daar ook nog gebruik kunnen maken van het speeltoestel.

Letterfeest!

Op vrijdag 3 februari 2023 aan het eind van de ochtend was er bij groep 3 het letterfeest! Door de hele school hingen kaartjes met een plaatje met een woord eronder waar een letter ontbrak. De kinderen gingen met een leerling van groep 8 op pad en moesten de ontbrekende letters op een formulier invullen. Daarna moest er een code ‘gekraakt’ worden en daar kwam het woord –letterdiploma– uit! De kinderen dronken lekkere limonade met lettersnoepjes en letterkoekjes erbij. Wát een feest was dat! Tot slot zongen ze het letterlied en kreeg iedereen een letterdiploma. En nú leeskilometers gaan maken want dat is heel belangrijk!

Voorstelling groep 6A ‘sterren en planeten’

Groep 6a heeft samen met juf Aga gewerkt aan de voorstelling ‘sterren en planeten’. De leerlingen hebben hun acteertalenten onder andere laten zien aan ouders, verzorgers en familie. Daarnaast mochten de kinderen uit de groepen 1/2 ook van het toneelstuk genieten, omdat deze zo mooi aansloot bij het thema ‘de Ruimte’.

De komende periode gaan de groepen 3 en 4 werken aan een mooie voorstelling met als leidraad het boek ‘Otje’.

Groep 8 op bezoek bij de Gemeenteraad.

Groep 8 is op bezoek geweest bij het gemeentehuis. De kinderen hebben kennisgemaakt met de werking van democratie. Ze hebben zelf in de raadszaal vergaderd en gestemd, om zo de ideale stad te bouwen. 

Nieuws uit de buurt:

Burgerschap: Geef op giro 555

Op diverse scholen van IJmare zijn er leerlingen die familie en vrienden hebben in de getroffen gebieden van Turkije en Syrië.

In het kader van burgerschap wordt er tijdens de lessen zoals begrijpend lezen en HVO gesproken over de ramp die daar nu plaatsvindt en het leed van de bewoners aldaar.

Kindermuziekweek

In het kader van de landelijke kindermuziekweek van 24 maart tot en met 2 april 2023 biedt muziekvereniging Soli het “Doe-maar-mee-orkest” aan. Leerlingen uit groep 5 t/m 8 kunnen, tegen gereduceerd tarief, in 4 groepslessen kennismaken met een blaas- of slaginstrument op locatie Driehuis. Inschrijven kan vanaf eind januari 2023 via https://winkel.soli.nl/

Doe-maar-mee-orkest lessen Muziekvereniging Soli:

 • De lessen zijn op zaterdag 4, 11, 18 en 25 maart 2023 van 11.00 tot 12.00 uur en op dinsdag 28 maart 2023 van 18.30-19.30 uur in het Soli gebouw.
 • duur: 60 min. per repetitie
 • tarief: €20,- per leerling (voor het 2e,3e kind uit het gezin € 10,-). 

Op 2 april 2023 is er dan een uitvoering.

Als school willen we ook aan deze kindermuziekweek meedoen:

 • groepen 6, 7 en 8 krijgen bodypercussielessen van een extern docent op 16, 21, 23 en 28 maart 2023(iedere groep 2 lessen);
 • meester Jasper wordt gevraagd om op 28 maart 2023 in het kader van de muziekweek voor de groepen 1 t/m 5 iets extra’s te doen;
 • Op zondag 2 april 2023 is er dan een uitvoering in het Soli-gebouw met alle leerlingen die deze starterslessen hebben gevolgd en leerlingen van de scholen die de bodypercussie hebben gehad; uiteraard is dat vrijblijvend.

Sportactiviteiten

Basketbal toernooi: de laatste zondag van de krokusvakantie doen twee teams van de Bosbeekschool mee aan het basketbaltoernooi. Supporters zijn altijd welkom! De Bosbeektenues en eventuele extra informatie worden komende week uitgedeeld aan de spelers.

Damtoernooi: aanstaande zaterdag nemen Mats en Kick uit groep 7 en Kay en Bjarne uit groep 8 deel aan de provinciale schooldam kampioenschappen. Wij wensen hen veel succes!

Schoolvoetbaltoernooi: we doen met 9 teams mee aan het schoolvoetbaltoernooi. Dit toernooi is van 13 maart t/m 13 april 2023. Het wedstrijdschema krijgen we begin maart 2023.

De coaches/begeleiders hebben via hun kind de samenstelling van de teams gekregen. Wij willen alle andere ouders, die aangegeven hadden indien nodig te willen coachen, bedanken voor hun intentie om te helpen. Heel fijn al deze betrokkenheid!

Schaken

Afgelopen zondag hebben vier leerlingen meegedaan aan het Velsense schoolschaak kampioenschap. Ze hebben van 11.00 uur tot 15.30 uur vele potjes geschaakt. Het was een leuk toernooi met mooie resultaten. Dank ook aan de begeleidende ouders.

Rooster bewegingsonderwijs

vanaf maandag 6 februari 2023

Maandag: Parnassiazaal

Groep 6A08:30 – 09:40 uur
Groep 5A09:40 – 10:50 uur
(pauze met juf Corina)
Groep 5B11:05 – 12:15 uur
(juf Corina neemt de overblijfkinderen mee naar school)
Groep 413:30 – 14:30 uur
(juf Corina neemt de overblijfkinderen mee naar de gymzaal)
Groep 314:30 – 15:30 uur
(kinderen worden bij de Parnassiazaal opgehaald)

Woensdag: Gymhuys (Santpoort-Zuid)

Groep 708:30 – 09:40 uur
Groep 6B09:40 – 10:50 uur
(Pauze met juf Corina)
Groep 811:05 – 12:15 uur

Vakantierooster 2022-2023 (Basisonderwijs)

let op: dit schooljaar 1 week meivakantie (ook anders bij het V.O.!)

 • voorjaarsvakantie maandag 27 februari 2023 t/m vrijdag 3 maart 2023
 • Tweede Paasdag: maandag 10 april 2023
 • Koningsdag: donderdag 27 april 2023
 • Dag na Koningsdag: vrijdag 28 april 2023
 • Meivakantie: 1 mei 2023 t/m 5 mei 2023
 • Hemelvaartsdag: donderdag 18 mei 2023
 • Dag na Hemelvaartsdag: vrijdag 19 mei 2023
 • Pinkstervakantie: 29 mei 2023 t/m 2 juni 2023
 • Dag voor de zomervakantie: vrijdag 21 juli 2023
 • Zomervakantie: 24 juli 2023 t/m 1 sept. 2023

Studiedagen schooljaar 2022-2023 (alle kinderen zijn dan vrij)

 • Studiedag: maandag 20 februari 2023
 • Studiedag: dinsdag 11 april 2023
 • Studiedag: 21 juni 2023
 • Studiemiddag: donderdag 20 juli 2023

Virtuele tour

Heeft u onze virtuele tour al gezien? Deze tour mag u altijd delen met uw vrienden of kennissen

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 24 februari 2023!