Nieuwsbrief 12

Kalender

Ook inzichtelijk via Parro / het Ouderportaal.

 • maandag 6 februari 2023: definitief advies voor kinderen groep 8 en hun ouders.
 • vanaf 6 februari 2023 afname leesmonitor voor het Boekenbos.
 • U kunt t/m woensdag 8 februari 2023 de TSO- enquête vanuit de M.R. nog invullen. https://forms.office.com/e/RTQENMGeAD
 • Start schoolvoetbal: SV Terrasvogels heeft ook dit jaar weer een aantal trainingsmiddagen aangeboden. Deze zijn op vrijdagmiddag 10 en 17 februari en 10 maart 2023.

Nieuws vanuit de directie:

Definitief advies kinderen van groep 8

Maandag 6 februari 2023 ontvangen alle kinderen van groep 8 en hun ouders het definitief basisschool-advies. Momenteel bezoeken de kinderen en hun ouders de open dagen van de verschillende voortgezet onderwijs scholen. Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling een passende V.O.-school vindt, waarbij de leerling zich prettig voelt en succeservaringen kan opdoen. Nieuw dit jaar is dat de kinderen, die zich willen aanmelden bij een V.O.-school in Zuid-Kennemerland, dat digitaal moeten doen. (De V.O.-scholen in Velsen hanteren ook nog de papieren aanmelding). Digitaal aanmelden gaat via de-overstap.nl.

Voor meer informatie zie de volgende link: Aanmelden | Brugweb. Wij wensen de kinderen en ouders veel succes met het kiezen van een passend V.O.-school.

Afname leesmonitor voor het Boekenbos

Dit schooljaar zijn wij gestart met de bibliotheek in school. Een mooie samenwerking met de bibliotheek Velsen. We hebben nu een prachtige centrale schoolbibliotheek genaamd ‘Het Boekenbos’ en dagelijks zijn er tussen 08.30 uur en 09.00 bibliotheekouders die de kinderen ondersteunen bij het kiezen van een leesboek. Daarnaast krijgen de kinderen in de groepen ook nog diverse activiteiten aangeboden om de leesmotivatie te versterken. Vanaf 6 februari 2023 gaan wij de leesmonitor uitvoeren. Leerkrachten uit iedere groep vullen een vragenlijst in en ook de leerlingen van groep 5 t/m 8. Zo monitoren wij o.a. welke boeken de kinderen interessant en leuk vinden om te lezen. De bibliotheek past vervolgens het aanbod aan bij de wensen van de kinderen. Zo is en blijft lezen leuk op school.

Start juf Marja in groep 1/2A

Juf Marja staat de komende maanden (februari en maart) op donderdag en vrijdag in groep 1/2A. Het is fijn dat wij nog steeds een beroep kunnen doen op onze oud-collega’s.

Een boom ter herinnering aan juf Gisela Boon

In kleine kring hebben we de boom, ter herinnering aan juf Gisela, geplant en hebben Frank en Lotte (echtgenoot en dochter) het gedenkplaatje onthuld. Juf Gisela genoot van haar tuin, de natuur en hield van de kleur roze. Deze Magnolia Scent is een bijzondere en blijvende herinnering voor ons allemaal.

De Nationale voorleesdagen 2023

Op woensdag 26 januari 2023 hebben wij de Nationale Voorleesdagen geopend met een ontbijt op school. Er werd tijdens het ontbijt natuurlijk voorgelezen, maar dit keer niet door de eigen leerkracht maar de een leerkracht van een andere groep.

Vanuit alle groepen kwamen er leerlingen voorlezen in een andere groep. Broers, zussen, neven of nichtjes kwamen in de klas, maar ook vaders, moeders, opa en oma’s kwamen langs om voor te lezen uit een favoriet boek.

Het groene schoolplein

We gaan beginnen! Na een lange periode van het aanvragen van subsidies door de Projectgroep gaan we starten met het realiseren van ons groene schoolplein. We beginnen met het grote schoolplein. Tijdens de voorjaarvakantie gaan de werkzaamheden van start. De werkzaamheden zullen uitgevoerd worden door hoveniersbedrijf De Bie. We zullen een aantal weken dan geen gebruik kunnen maken van het grote schoolplein. Daar zullen wij u binnenkort verder over informeren.

Op vrijdag 17 februari 2023 om 13.00 uur willen we met wat vrijwilligers het speeltoestel en het daaromheen liggende kunstgras verwijderen en afvoeren. Helpt u mee? Graag dan even een reactie naar wouter.sommers@ijmare.nl

Thema “de Ruimte” krijgt vorm

In de drie kleutergroepen leeft het Thema “de Ruimte”. De themahoeken met een zelf gemaakt ruimtestation en een raket zijn een favoriete speelplek, maar ook in de gang onder de sterren en planeten een boekje lezen wordt graag gekozen. Bij de thematafels komen steeds meer voorwerpen die kinderen van huis meenemen. Ook op het creatieve vlak worden mooie opdrachten gemaakt, bijvoorbeeld een spaceshuttle die de ruimte in schiet en zelf planeten maken van papier-maché. Met het constructiemateriaal maken de kinderen mooie raketten en ruimtewezens. Kortom een heerlijk thema om mee te werken.

Van graan tot pannenkoek

Groep 3 heeft een bezoek gebracht aan de molen van Santpoort-Noord en kinderboerderij Zorgvrij. Wat een heerlijk uitstapje!

Democracity

Afgelopen maandag bracht groep 7 een bezoek aan de raadzaal van de gemeente Velsen. De leerlingen mochten een eigen politieke partij oprichten en samen beslissen wat hun belangrijke standpunten waren. Deze standpunten werden concreet gemaakt door samen een ideale stad te bouwen. Groep 8 zal ook een bezoek brengen aan de raadzaal in het kader van dit thema. Deze excursie past prima bij het thema politiek waar groep 7 en 8 momenteel mee bezig is.

Kunst in de klas

Juf Judith is als vakdocent tekenen/schilderen verbonden aan onze school. De afgelopen periode kwam zij weer langs in verschillende groepen. In groep 6A en 5A heeft ze gewerkt met druktechnieken.

Groep 5 naar het Zee- en Havenmuseum

We zijn met de klas naar het Zee- en Havenmuseum geweest. Je kon helemaal naar boven. Het was een mooi uitzicht. En je kon in een duikpak. We gingen ook een speurtocht doen. Er was ook een voorstelling. Je leert veel over de Kanaalgravers en wat ze doen en je kon buitenspelen in een boot. En als laatste gingen we met de klas op de foto. Het was heel leuk! Liza, groep 5A 

Wij zijn in het Zee – en Havenmuseum geweest in IJmuiden. Het was er gezellig. De kinderen vonden het super. We werden in groepjes van 6 gedeeld. Als eerste gingen we naar het stuur. Daarna kregen we een speurtocht. In elke kamer moesten we 3 dingen zoeken en toen we klaar waren mochten we op de boot spelen. Ze lagen niet in het water. Voor we op de boot gingen kregen we een helm op. Op de boten kon je zelf ook op het dek. En we mochten de kaart van de speurtocht meenemen. We kregen nog een toneelstuk over de Kanaalgravers. Het was een super leuke excursie. Cato, groep 5A 

Kindermuziekweek

In het kader van de landelijke kindermuziekweek van 24 maart tot en met 2 april 2023 biedt muziekvereniging Soli het “Doe-maar-mee-orkest” aan. Leerlingen uit groep 5 t/m 8 kunnen in de vrije tijd, tegen gereduceerd tarief, in 4 groepslessen kennismaken met een blaas- of slaginstrument op locatie Driehuis. Inschrijven kan vanaf eind januari 2023 via https://winkel.soli.nl/

Doe-maar-mee-orkest lessen Muziekvereniging Soli:

 • wanneer: op zaterdag 4, 11, 18, 25 maart + generale repetitie dinsdag 28 maart 2023.
 • duur: 60 min. per repetitie
 • tarief: €20,- per leerling.

Op 2 april 2023 is er dan een uitvoering.

Als school willen we ook aan deze kindermuziekweek meedoen. We zijn nog in onderhandeling hoe we dit vorm willen geven. Nadere informatie volgt nog.

Sportactiviteiten

Damtoernooi: omdat het Bosbeekteam groep 7/8 derde was geworden bij het Velsen kampioenschap, zijn zij uitgenodigd om mee te doen aan het provinciale kampioenschap in Heerhugowaard. Dit is een mooie uitdaging die het team met enthousiasme aan zal gaan.

Basketbal toernooi: het is nog even spannend of we voldoende spelers hebben zodat we twee teams kunnen inschrijven voor het basketbaltoernooi.

Schoolvoetbaltoernooi: de inschrijfbriefjes voor het schoolvoetbaltoernooi stromen binnen. De sluitingstermijn is vrijdag 10 februari 2023. Bij het samenstellen van de teams proberen we de leerlingen uit een klas zoveel mogelijk bij elkaar te houden i.v.m. de onderlinge saamhorigheid. We hopen dat dit bij de meeste klassen lukt, maar dit is afhankelijk van het aantal leerlingen dat zich opgegeven heeft.

Start Schoolvoetbal: SV Terrasvogels heeft ook dit jaar weer een aantal trainingsmiddagen aangeboden. Deze zijn op vrijdagmiddag 10 en 17 februari en 10 maart 2023.

Groep 6 bij Thijsse’s Hof

Vier keer per jaar gaat groep 6 naar Thijsse’s Hof. Daar volgen ze dan een onderzoekende activiteit passend binnen het jaargetijde…

Schaken

Op woensdag 18 januari 2023 heeft de Bosbeekschool, samen met ruim 100 kinderen van basisscholen en schaakverenigingen uit de regio, deelgenomen aan het jeugd schaaksimultaan. Ze speelden hun schaaksimultaan tegen een van de vier simultaanschakers.

Er is hier ook een item van gemaakt binnen het jeugdjournaal.

hierbij de link van het item over de Jeugd Schaaksimultaan.

Rooster bewegingsonderwijs

vanaf maandag 6 februari 2023

Maandag: Parnassiazaal

Groep 6A08:30 – 09:40 uur
Groep 5A09:40 – 10:50 uur
(Pauze met juf Corina)
Groep 5B11:05 – 12:15 uur
(Juf Corina neemt de overblijfkinderen mee naar school)
Groep 413:30 – 14:30 uur
(Juf Corina neemt de overblijfkinderen mee naar de gymzaal)
Groep 314:30 – 15:30 uur
(Kinderen worden bij de Parnassiazaal opgehaald)

Woensdag: Gymhuys (Santpoort-Zuid)

Groep 708:30 – 09:40 uur
Groep 6B09:40 – 10:50 uur
(Pauze met juf Corina)
Groep 811:05 – 12:15 uur

Vakantierooster 2022-2023 (Basisonderwijs)

let op: dit schooljaar 1 week meivakantie (ook anders bij het V.O.!)

 • Voorjaarsvakantie: 27 febr. 2023 t/m 3 mrt. 2023
 • Tweede Paasdag: maandag 10 april 2023
 • Koningsdag: donderdag 27 april 2023
 • Dag na Koningsdag: vrijdag 28 april 2023
 • Meivakantie: 1 mei 2023 t/m 5 mei 2023
 • Hemelvaartsdag: donderdag 18 mei 2023
 • Dag na Hemelvaartsdag: vrijdag 19 mei 2023
 • Pinkstervakantie: 29 mei 2023 t/m 2 juni 2023
 • Dag voor de zomervakantie: vrijdag 21 juli 2023
 • Zomervakantie: 24 juli 2023 t/m 1 sept. 2023

Studiedagen schooljaar 2022-2023 (alle kinderen zijn dan vrij)

 • Studiedag: maandag 20 februari 2023
 • Studiedag: dinsdag 11 april 2023
 • Studiedag: 21 juni 2023
 • Studiemiddag: donderdag 20 juli 2023

Virtuele tour

Heeft u onze virtuele tour al gezien? Deze tour mag u altijd delen met uw vrienden of kennissen

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 17 februari 2023!