Nieuwsbrief 2, 2022

Kalender

 • Maandag 12 september: MR vergadering aanvang 19.30 uur
 • Dinsdag 13 september: TSO/MR vergadering aanvang 08.45 uur
 • Maandag 19 september OR vergadering aanvang 20.15 uur

Ook inzichtelijk via Parro / het Ouderportaal.

Officiële opening: De bibliotheek in school.

Onze bibliotheek in school is donderdag officieel geopend. Belén uit groep 5B heeft de naam ‘Het Boekenbos’ (een boek voor iedereen!) bedacht. Martijn van Embden (voorzitter van het bestuur IJmare) kwam persoonlijk Belén feliciteren met de prachtige naam van onze bibliotheek in school: ‘Het Boekenbos’ (een boek voor iedereen!)

Ook hebben de kinderen voor de zomervakantie kunnen aangeven welke boeken zij graag in de schoolbibliotheek wilden hebben. Naast de vele prachtige verhalende boeken kunnen de kinderen ook informatieve boeken of Engelse lenen uit de schoolbibliotheek. Dagelijks zijn er steeds twee bibliotheekouders aanwezig tussen 08.30 uur en 09.00 uur die de kinderen kunnen helpen bij het kiezen van hun bibliotheekboek. Echt fijn! Toch ook nog even speciale aandacht voor Piet Bosscher. Hij heeft de speciale boekenkasten zo gemaakt dat ze stevig staan. Laura Sintenie heeft een mooi ontwerp gemaakt voor de naam van de schoolbibliotheek voor op de wand. Binnenkort zal dat ontwerp op de schuifwand te zien zijn. Dank jullie wel! De bibliotheek in school oftewel ‘Het Boekenbos’ zorgt vast en zeker voor extra leesplezier en we hebben vanaf vandaag op de Bosbeekschool er weer een prachtige inspirerende ruimte bij!

Opening Kinderboekenweek / Boekenmarkt Bosbeekschool

We gaan begin oktober bij de opening van de Kinderboekenweek een heuse kinderboekenmarkt organiseren. Kinderen, ouders en buurtbewoners kunnen dan voor €0,50 / €1,00 / €2,00 een kinderboek kopen uit onze oude schoolbibliotheek. De opbrengst van deze bijzondere markt gaat naar het groene schoolplein! Enkele ouders van de ouderraad helpen met de organisatie van de boekenmarkt mee. Dank jullie wel.

Ons rekenonderwijs

Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe rekenmethode genaamd ‘Getal en Ruimte Junior’ Een methode die beter aansluit op de onderwijsbehoeften van onze kinderen en de referentieniveaus van het rekenonderwijs.

Een nieuwe methode vraagt ook altijd wat tijd om de methode te leren kennen en er zijn altijd verschillen op het gebied van aanpak en aanbod tussen de oude methode (WIG) en de nieuwe methode. In de extra bijlage een eerste informatiebrief voor ouders over de methode Getal en Ruimte Junior.

Opleidingsschool IJmond is gestart

De Bosbeekschool leidt in samenwerking met de Brederode Daltonschool dit jaar ongeveer vijftien 3e en 4e jaars studenten op. De studenten lopen op maandag, dinsdag en soms ook op vrijdag stage.

Om de week op dinsdag ontvangen deze studenten een scholingsdag gekoppeld aan een ‘open deuren opdracht’. Zo kregen de studenten ter kennismaking van de Bosbeekschool een open deuren opdracht met als vraag waar wordt je blij van als je door de Bosbeekschool loopt en in de groepen even observeert? Dit was hun reflectie…

Juf Gytha beschrijft haar ervaringen als onderwijs-assistent in haar Blog

Juf Gytha beschrijft haar ervaringen als onderwijsassistent in haar Blog. Een van haar eerste verhalen heeft als titel: ‘Koeien zij n stom’. Hierbij ontvangt u de link om haar Blog te lezen. Ik wens u veel leesplezier!

Kunstklas

Vrijdag 16 september start er weer een Kunstklas voor leerlingen die zich na schooltijd verder willen ontwikkelen in teken- en handvaardigheden. Of natuurlijk voor kinderen die het gewoon heel leuk vinden om creatief bezig te zijn. De lessenserie van 12 lessen kost €82,80 en wordt van 13.00-14.30 uur in het TSO lokaal gegeven door Judith Zwaan. Leerlingen hebben een inschrijfformulier mee naar huis gekregen. Graag inleveren voor dinsdag 13 september bij de eigen leerkracht.

Korfbal

In de herfstvakantie is er weer een korfbaltoernooi voor de groepen 3 t/m 6. Een inschrijfformulier volgt eind september. Belangstellenden kunnen nu al gratis korfballessen volgen: op woensdag 21 en maandag 26 september van 17.00 – 18.00 uur in sporthal Zeewijk. Opgeven kan via www.sportpasvelsen.nl

Ouders welkom en inloop bij de groepen 1/2

Ook dit schooljaar organiseren we inloopmomenten voor de ouders van de groepen 1/2. De ouders kunnen dan een startactiviteit samen met hun kind doen. Hierbij ontvangt u alvast het schema voor de komende periode:

 • De week van 12-9: groep 1/2B
 • De week van19-9: groep 1/2C
 • De week van 26-9: groep 1/2A
 • De week van 3-10: groep 1/2B
 • De week van 10-10: groep 1/2C

Bij de kleuteringang is te zien wie welke week aan de beurt is. Ouders van nieuwe kinderen mogen uiteraard altijd mee naar binnen.

Rooster bewegingsonderwijs

Maandag: Parnassiazaal

Groep 6B08:30 – 09:40 uur
Groep 5A09:40 – 10:50 uur
(Pauze met juf Corina)
Groep 5B13:30 – 14:30 uur
(Juf Corina neemt de overblijfkinderen mee naar school)
Groep 413:30 – 14:30 uur
(Juf Corina neemt de overblijfkinderen mee naar de gymzaal)
Groep 314:30 – 15:30 uur
(Kinderen worden bij de Parnassiazaal opgehaald)

Woensdag: Gymhuys (Santpoort-Zuid)

Groep 708:30 – 09:40 uur
Groep 6a09:40 – 10:50 uur
(Pauze met juf Corina)
Groep 811:05 – 12:15 uur

Zoekgeraakt voor de zomervakantie

Kick (Krajenbrink, vorig jaar 4b, nu 5b) heeft op speelgoedochtend voor de zomervakantie zijn gele Pokémon kaartenmap meegenomen en het is daarna nooit meer boven water gekomen. Het is al even geleden, maar hebben alles ondersteboven gekeerd thuis. In de klassen-app gedeeld, en vrienden gevraagd. Maar tot op heden geen resultaat.

Bent u het boekje thuis misschien tegengekomen? Graag terugbrengen naar school. U maakt Kick er weer heel gelukkig mee! Alvast bedankt voor uw medewerking.

Judith Jenniskens, moeder Kick Krajenbrink 5b

Virtuele tour

Heeft u onze virtuele tour al gezien? Deze tour mag u altijd delen met uw vrienden of kennissen.

Vakantierooster 2022-2023 (Basisonderwijs)

 • Herfstvakantie: 17 okt. 2022 t/m 21 okt.2022
 • Kerstvakantie: 26 dec. 2022 t/m 6 jan. 2023
 • Voorjaarsvakantie: 27 febr. 2023 t/m 3 mrt. 2023
 • Tweede Paasdag: maandag 10 april 2023
 • Koningsdag: donderdag 27 april 2023
 • Dag na Koningsdag: vrijdag 28 april 2023
 • Meivakantie: 1 mei 2023 t/m 5 mei 2023
 • Hemelvaartsdag: donderdag 18 mei 2023
 • Dag na Hemelvaartsdag: vrijdag 19 mei 2023
 • Pinkstervakantie: 29 mei 2023 t/m 2 juni 2023
 • Dag voor de zomervakantie: vrijdag 21 juli 2023
 • Zomervakantie: 24 juli 2023 t/m 1 sept. 2023

Studiedagen schooljaar 2022-2023 (Alle kinderen zijn dan vrij)

 • Studiedag: vrijdag 14 oktober2022
 • Studiedag: maandag 20 februari 2023
 • Studiedag: dinsdag 11 april 2023
 • Studiedag: 21 juni 2023
 • Studiemiddag: donderdag 20 juli 2023

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 23 september 2022!