Schoolcultuur

Schoolcultuur

De Bosbeekschool is een openbare school. Dit betekent dat de school open staat voor iedereen met respect voor andermans culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond. Op onze school waarborgen wij een veilig pedagogisch klimaat waarbinnen de school streeft naar open communicatie tussen leerkracht, ouder en kind. In de buurt willen we bekend staan als een goede en prettige school waar je je als kind, ouder en leerkracht op je gemak voelt. We hechten waarde aan een goed en warm pedagogisch klimaat.  Voor ons houdt dit het volgende in:

  • Alle leerlingen, ouders en teamleden moeten zich veilig voelen op school
  • Leerlingen, leerkrachten en ouders voelen zich competent
  • Elke volwassene in de school kiest een vriendelijke benadering in de richting van de kinderen en zorgt voor een plezierige omgang.

Wij willen, binnen de mogelijkheden van de school, onze uiterste best doen om leerlingen de zorg te bieden die ze nodig hebben. We gaan op zoek naar de afstemming tussen onderwijsbehoefte en onderwijsaanbod, zodat zij hun talenten zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.