Vervolg Kunstklas

Vervolg Kunstklas

De Kunstklas is een dermate groot succes op school dat we 25 januari starten met een tweede lessenserie.

Veel leerlingen die aan de eerste lessenserie hebben deelgenomen, gaan verder met de tweede ronde.

Maar er zijn ook nieuwe leerlingen en de inschrijving was dan ook snel vol.

Er wordt gestart met aquarelleren en er is natuurlijk ook weer een expositie waarbij de leerlingen hun werk mogen tonen aan ouders, grootouders en andere belangstellenden.