Raad van Kinderen

Raad van Kinderen

Groep 8 is gevraagd voor de Raad van Kinderen van Connexxion. Met de Raad van kinderen verbindt de Missing Chapter Foundation (directeur: Laurentien van Oranje) besluitvormers van organisaties aan kinderen zodat kinderen structureel meedenken met bedrijven en organisaties over actuele strategische en maatschappelijke vraagstukken. Ze denken mee over de wereld om hen heen en leren dat hun stem er toe doet. De 21e -eeuwse vaardigheden als presenteren, kritisch nadenken en onderzoekend leren komen aan bod.

Groep 8 is voor 3 jaar gekoppeld aan Connexxion. Per jaar gaat De Raad van kinderen (groep 8) aan de slag met een dilemma van de organisatie. Op deze manier ontstaat er een duurzame relatie tussen de school en de organisatie.

Maandag 23 januari komt Connexxion langs in de klas om haar dilemma te presenteren.

Dan gaat groep 8 de onderzoeksfase in; onderzoek, oplossingen bedenken, adviezen verzamelen.

Op 11 april gaan we, in een dialoog, ons onderzoek aan Connexxion presenteren en zullen we onze adviezen uitbrengen.

We hebben er zin in!