Nieuwe mediatoren ingehuldigd!

Nieuwe mediatoren ingehuldigd!

Op de Bosbeekschool werken we met De Vreedzame School. De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Eén onderdeel hiervan is het hebben van mediatoren binnen de school. Dit zijn kinderen uit groep 7 en 8 die anderen kunnen helpen met het oplossen van conflicten. 
De mediatoren volgen een training waarin ze leren wat een mediator doet, hoe je moet mediëren en waarom het belangrijk is om mediator te zijn. 

Diploma-uitreiking
Op donderdag 2 december zijn de nieuwe mediatoren ingehuldigd. Ze hebben met goed resultaat de training te doorlopen en zijn er klaar voor om te mediëren als dit nodig is.  Na de voorstelling over ‘De Gouden eeuw’ hebben deze kanjers hun diploma gekregen. 

Gefeliciteerd Puck, Puck, Kay en Tess!