Eindtoets groep 8 zit er op!

Eindtoets groep 8 zit er op!

Op dinsdag 21, woensdag 22 en donderdag 23 april jongstleden hebben de groep 8 leerlingen van de Bosbeekschool de Centrale Eindtoets van de Cito gemaakt.

Drie ochtenden hebben de leerlingen zitten zwoegen op verschillende taal en rekenonderdelen. De toets wordt gebruikt om de eindopbrengsten van de school te meten. De leerlingen hebben in maart al hun schooladvies voor het VO ontvangen.

Rond 22 mei as. ontvangt de school de resultaten van de Centrale Eindtoets.