Eerste leerlingenraad Bosbeek geïnstalleerd!

Eerste leerlingenraad Bosbeek geïnstalleerd!

Vandaag is de Leerlingenraad door dhr. F Dales, de burgemeester van Velsen, officieel geïnstalleerd op het gemeentehuis. Tevens heeft de burgemeester de eerste vergadering van de Leerlingenraad geleid.

In de Leerlingenraad nemen dit jaar plaats:
Voor groep 6A: Katia en Tom
Voor groep 6B: Sanne en Sep
Voor groep 7: Sarah en Liam
Voor groep 8: Jet de J. en Aart

Bij de officiële installatie van de Leerlingenraad waren alle kinderen van de groepen 6, 7 en 8 aanwezig. Ook zijn de kinderen geïnformeerd over hoe de gemeenteraad in het echt werkt.

“Ik beloof dat ik mij goed zal inzetten voor de Bosbeekschool en dat ik zal luisteren naar de kinderen van de klas om samen met hen in overleg besluiten te nemen.”

Speciale dank aan de burgemeester en alle medewerkers van het gemeentehuis voor hun gastvrijheid en hun medewerking. Het was een zeer bijzondere en leerzame ervaring voor alle kinderen van de Bosbeekschool en in het bijzonder voor de leden van de Leerlingenraad. Ook willen wij Mw. Post, de moeder van John van Dijk, bedanken voor haar aanwezigheid namens het John van Dijkfonds.  Het John van Dijk Fonds is opgericht door de gemeenteraad van Velsen met als doel jongeren meer te betrekken bij de politiek, maar ook om te laten zien hoe het bestuur werkt en wat voor invloed je daar op kan uitoefenen. 

https://www.velsen.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/john-van-dijk-fonds

Wij wensen de Leerlingenraad alvast veel succes!

 

installatie leerlingenraad OBS Bosbeek