Tussenschoolse opvang

TSO

Er kan op school op maandag, dinsdag en donderdag worden overgebleven van 12.15 uur tot 13.15 uur onder begeleiding van overblijfkrachten. Er is per 15 kinderen een overblijfkracht aanwezig. Er wordt in enkele klaslokalen overgebleven. De lunch dienen de kinderen zelf mee te nemen. Hiervoor is een koelkast beschikbaar (beneden naast de schoolmelkkoelkast). Wij verzoeken u de bekers en trommels van naam en groep te voorzien. Dit om verwarring te voorkomen en er voor te zorgen dat alle nagebleven spullen weer terug bij de kinderen kunnen komen.

De TSO op de Bosbeekschool wordt georganiseerd en gecoördineerd door Partou.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maaike Slier: tsobosbeekschool@partou.nl

 

Download formulieren:

Folder tso en bso BOSBEEK
TSO 5 strippen blanco aug 2017
TSO 10 strippen blanco aug 2017
TSO aanmeldingsformulier St. Partou
TSO nieuwsbrief juli 2018
Kosten tussenschoolse opvang 2018-2019