Ouderraad

Ouderraad

De ouderraad is een groep ouders van kinderen in de onder-, midden- en bovenbouw. Deze groep organiseert en coördineert activiteiten die buiten het schoolprogramma vallen, maar wel op school of vanuit school plaatsvinden. Denk daarbij aan het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, Pasen, de Sportdagen en het Pleinfeest als afsluiting van het schooljaar. De activiteiten van de ouderraad dragen vooral bij aan het plezier van de kinderen, maar het is ook een goede manier om de contacten tussen leerlingen, leerkrachten en ouders te bevorderen.

De Ouderraad komt een aantal keer per jaar bij elkaar op school. Per activiteit wordt een werkgroep samengesteld en deze werkgroep maakt gebruik van een draaiboek. Vaak worden de werkgroepen nog ondersteund door enthousiaste ouders die niet in de Ouderraad zitten. Op dit moment bestaat de Ouderraad uit 10 leden.

Het team van leerkrachten is ook vertegenwoordigd in de ouderraad zodat de samenwerking goed verloopt. De ouderraad heeft een eigen bestuur met een voorzitter en penningmeester.

Om deze activiteiten te kunnen organiseren wordt er jaarlijks een vrijwillige bijdrage geïnd en beheerd door de penningmeester van de OR.

Deze bijdrage bestaat uit twee delen, het eerste deel is voor bovengenoemde activiteiten, het tweede deel is voor de schoolreisjes / kamp.

Tips en ideeën

Voor tips en ideeën staat de Ouderraad natuurlijk altijd open. Ook enthousiaste ouders die de werkgroepen willen ondersteunen zijn van harte welkom. U kunt contact opnemen met een van de ouderraad leden of per mail: cindyrijndersvos2202@gmail.com 

Voorzitter: Cindy Rijnders

Penningmeester: Hedwig Wiegeraad

OR leden: Dike Jager, Kristin de Waal, Natasja van Vliet, Laura Sintenie, Patrick Jorna, Wouter Hogeland, Angela Tillemans, Mary Bosman.

OR Leerkracht: Lida van Veen