Ouders

Ouders

Virtuele tour in en rondom de Bosbeekschool: https://www.360superview.nl/VTbosbeekschool/index.htm

Alle ouders zijn welkom op de Bosbeekschool.
Ouders zijn actief betrokken bij de school. Zij voelen zich welkom, gewaardeerd en verbonden met elkaar, het schoolteam en met wat leerlingen doen en leren in de klas.  Er is sprake van ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich gedeeld verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen. Ouders zijn betrokken bij de ontwikkeling van hun kind, de school en de leerkracht. De ouders tonen belangstelling, scheppen voorwaarden voor het huiswerk maken en begeleiden hun kind daarbij zo nodig. Daarnaast bezoeken zij ouderavonden en tonen zij respect voor de leerkracht. School en ouders werken voortdurend samen om het leren en een gezonde ontwikkeling van de leerlingen te ondersteunen, zowel thuis en op school. Ouderbetrokkenheid is erg belangrijk voor de leerling en de school:

  • De Bosbeekschool moet investeren in ouderbetrokkenheid, omdat iedere leerling recht heeft op een goede samenwerking tussen de Bosbeekschool en de ouders;
  • Ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op de ontwikkeling van de leerling in het algemeen en op zijn leerprestaties in het bijzonder;
  • Wanneer de Bosbeekschool investeert in ouderbetrokkenheid, dan investeert de school ook in kwaliteit;
  • De Bosbeekschool moet investeren in ouderbetrokkenheid, omdat ouders een wezenlijke groep vormen binnen de school;
  • Ouders vertrouwen hun kostbaarste bezit aan de Bosbeekschool toe: hun kind. Dit is een belangrijke reden dat ouders een plaats hebben in het onderwijs van de Bosbeekschool. Ouders moeten vertrouwen in de school hebben.