Erfgoededucatie

In het kader van erfgoededucatie maken leerlingen van groep 7 kennis met het leven op buitenplaatsen, zoals Beeckestijn.